Archief

Handelingsadviezen Woordenschat

In de loop der tijd een hele rits aan  handelingsadviezen gericht op woordenschatproblematiek verzameld vanuit de praktijk, via collega’s en tijdens het lezen van artikelen en boeken.  Het overzicht kan gebruikt worden door logopedisten, leerkrachten en ib-ers bij het opstellen van handelingsplannen. Download hier het overzicht. Handelingsadviezen Woordenschat

Onderzoek eerste hulp bij woordenschatproblematiek

In 2012 heb ik mijn Master Special Educational Needs afgerond. Het volgen van deze Master was zeer inspirerend en verdiepend voor mij als logopedist. Vanuit de dimensie onderwijs kijken naar je eigen vakgebied, wat is wetenschappelijk bewezen wat werkt, hoe laat ik mijn logopedisch handelen goed aansluiten bij het handelingsgericht werken in het basisonderwijs.  Ik heb ruim anderhalf jaar met veel plezier gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van mijn praktijkgericht onderzoek gericht op woordenschatproblematiek.  In het onderzoek wordt o.a. beschreven hoe het kan dat  veel kinderen op de school voor  speciaal basisonderwijs , waar het onderzoek is afgenomen,  zwak scoren op de Cito Woordenschattoets maar wel voldoende scoren op de Peabody Passieve Woordenschattest en de Actieve Woordenschattest van de Celf-4-NL.  Download hier het onderzoeksverslag. Onderzoeksverslag (externe versie)